خدمات ما

گروه مدیافای با هدف ایجاد پل و نقطه اتصال میان خدمات متنوع در حوزه‌های صدا و تصویر و IT، بصورت یک راهکار جامع، خدمات نوین و درخور مشتریان خود ارائه نماید.

نمونه فعالیت‌ها اعم از

لازم به ذکر این گروه همواره در کوشش است تا به پشتوانه تیم تحقیقاتی خود مدرن ترین امکانات را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.